O mně

Curriculum vitae

Mgr. Ilona Haasová
Telefon: 775 316 193
Email: ilona.haasova@seznam.cz

Odznak člena ČAP

Soukromá praxe

iNEO psychoterapie, Praha 6, Eliášova 20

Lektorka psychoterapeutického výcviku (daseinsanalytického směru)

Vyučující – obor psychologie, na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

Diagnostik – UAM – University of Applied Management, Brno

Zakladatelka Společnosti pro psychosomatickou podporu léčby neplodnosti, o.p.s. ww.podporareprodukce.cz

Poradenská a psychoterapeutická činnost ve Společnosti pro psychosomatickou podporu léčby neplodnosti, o.p.s. (stále)

Od r. 2014 – spoluzakladatelka a psychoterapeutka www.podporamaterstvi.cz (stále)

Vzdělání

  • PVŠPS, jednooborová psychologie (denní studium)
  • Pětiletý psychoterapeutický výcvik, orientovaný daseinsanalyticky, akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP (pod vedením Mgr. Jakuba Zlámaného Ph.D. a PhDr. Daniely Wurstové
  • Komplexní vzdělání v komunitně skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru.
  • Výcvik v terapii zaměřené na emoce (Emotion Focused Therapy) pod vedením Prof. Leslie S. Greenberga, Ph.D. a Doc. Mgr. Ladislava Timuľáka, Ph.D.
  • Psycholog ve zdravotnictví s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR
    Člen  Společnosti psychosomatické medicíny při České lékařské společnosti JEP
  • Dvouletý daseinsanalyticky orientovaný výcvik ve výkladu snů (pod vedením Doc. PhDr. Oldřicha Čálka, CSc.)

Praxe v oboru

Stáž na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6.

Stáž v Centru asistované reprodukce Gennet, Praha 7.

Stáž v PL Bohnice, oddělení pro ženy, léčící se ze závislosti na návykových látkách (Pavilon 8)

Stáž v PL Bohnice, oddělení psychoterapeutické (pavilon 3), pozice kooterapeutky, vedení skupin s PhDr. Janem Kožnarem, CSc.

Spolupráce s OSPOD Praha 5 a porodnicí Motol na projektu „Upevňování citové vazby u maminek ze sociálně slabších rodin“. Pozice psychoterapeutky.

Spolupráce s neziskovou organizací „Cestou necestou, o.s.“, vzdělávací semináře pro pěstouny.

Stáž na PCP v Bohnicích, vedení skupin, relaxace, imaginace.

Supervize
U MUDr. Zuzany Pinďákové.

U PhDr. Pavla Roubala.

Od r. 2013 Psycho-somatická dílna: odborné supervizní setkání fyzioterapeutů pracujících s tělem a psychoterapeutů zaměřených na psychosomatiku, rozdělené do diskuzních a
supervizních bloků. Dílnu pořádá psycho-somatika.com

V současné době u PhDr. JUDr. Stanislavy Dudové a PhDr. Evy Tošnerové.

Semináře, kurzy

Seminář: Psychologie v porodnictví.

Seminář: „Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I,II,III“. ( Ph.D. J. Zlámaný)

Arteterapeutický , sebezkušenostně zaměřený seminář. ( PhDr. I. Hanušová, Ph.D.)

Seminář „Práce s dětskou a adolescenční skupinou“. (PhDr. Václava Masáková)

Kurz „Práce s časovou osou“ na SKT Liberec (PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Ladislav Chvála)

Kurz hypnózy I. (PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.)

Arteterapeutický výcvik (krátkodobý). (Iva Ouhrabková)

Články

2011 – Psychologie dnes: „Čekání na miminko“

2012 – Sexuální a reprodukční medicína pro praxi: „Etika asistované reprodukce“

Ostatní znalosti

Cizí jazyk: angličtina, španělština, ruština, francouzština

Dobrá znalost práce na PC