Mgr. Ilona Haasová

Psycholožka a terapeutka

ilona.haasova@seznam.cz

775 316 193

Eliášova 20 | Praha 6 | 16000

Mgr. Ilona Haasová

Psycholožka a terapeutka

ilona.haasova@seznam.cz

775 316 193

Eliášova 20 | Praha 6 | 16000

Zkušenost i výzkumy ukazují, že psychická podpora je tak podstatnou a zásadní podporou, že dokáže nejen napravit, ale i vybudovat pozitivní autentické vnímání sebe sama a tím pozměnit i své tělesné možnosti.

Co nabízím

 • individuální psychoterapie

  Věnuji se problematice týkající se zpracování emocí, úzkostem, depresím, panickým atakám, psychosomatickým obtížím (krizové životní situace, nejistota, nízké sebevědomí, hledání smyslu života, hledání opory a bezpečí a „umění“ odmítnout bez ublížení sobě nebo druhým)

 • párová psychoterapie

  Věnuji se vztahovým problémům ať už mezi partnery, tak i mezi jakýmikoli dvěma osobami (hledání kvalitní opory, důvěry a zájmu). „Základním problémem partnerské nepohody je ztráta bezpečného citového spojení. Většina hádek jsou ve skutečnosti protesty proti této ztrátě.“

 • psychosomatická péče

  Snaha porozumět tomu, jak se člověk sám podílí na vzniku a trvání svého psychosomatického onemocnění, je tím nejlepším předpokladem k úspěšnosti v léčbě.

 • podpora při léčbě neplodnosti

  Věnuji se problematice neplodnosti (zvládání letité bolesti, zpracování psychických aspektů, které se mohou podílet na problematickém otěhotnění) komplikacím v raném mateřství (zvládání hněvu, poporodní deprese, nejistota, vyčerpání, aj.).

 • vyšetření náhradní matky

  Jde hlavně o posouzení psychické odolnosti vůči zátěži, která na náhradní matku čeká nejen během těhotenství, ale i po porodu, v době odpoutávání se od dítěte.

Mgr. Ilona Haasová

Psycholožka a terapeutka

Eliášova 20, Praha 6 
iNEOpsychoterapie